AZS Logo
Galeria Warmińska LogoIndykpol
Władze Spółki
Zarząd Spółki Akcyjnej
Piłka Siatkowa AZS-UWM S.A. w Olsztynie:

 

Prezes Zarządu - Tomasz Jankowski

 

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej
Piłka Siatkowa AZS-UWM S.A. w Olsztynie:

 

Przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Koncicki, prof. zw.
Wiceprzewodnicząca - Anna Wasilewska
Członek - prof. dr hab. Mirosław Gornowicz
Członek - Zdzisław Binerowski
Członek - Piotr Kulikowski

 

 

 

REKLAMA